Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > Toipumiskirjallisuus

Toipumiskirjallisuus

Recovery Literature in Finnish

Kuka, mitä, miten ja miksi
IP #1: Who, What, How, and Why
Ryhmä
IP #2: The Group
Toinen näkökulma
IP #5: Another Look
Toipuminen ja retkahdus
IP #6: Recovery & Relapse
Olenko addikti?
IP #7: Am I an Addict?

Juuri tänään
IP #8: Just for Today

Eläminen ohjelmassa
IP #9: Living the Program
Neljännen askeleen työskentely
IP #10: Working Step Four in NA
Kummisuhde, uudistettu
IP #11: Sponsorship
Itseen kohdistuvan pakkomielteen noidankolmio
IP #12: The Triangle of Self-Obsession
Nuorilta addikteilta, 
nuorille addikteille 

IP #13: By Young Addicts..
Hyväksyntä, usko ja sitoutuminen
erään addiktin kokemina
IP #14: One Addicts Experience..
Tulokkaalle
IP #16: For the Newcomer
Hoidossa oleville
IP #17: For those in Treatment
Itsensä hyväksyminen
IP #19: Self-Acceptance
Yksin oleva –Puhtaana 
pysyminen eristyksissä 

IP #21: The Loner, Staying Clean in Isolation
Tervetuloa Nimettömiin
Narkomaaneihin

IP #22: Welcome to NA
Pysyminen puhtaana
laitoksen ulkopuolella

IP#23: Staying Clean on the Outside
Rahalla on merkitystä
Omavaraisuus NA:ssa

IP #24: Money Matters: Self-Support in NA
Esteettömyys erityistarpeisille
IP #26: Accessibility for Those with Additional Needs
NA:ssa olevien nuorten vanhemmille tai huoltajille
IP #27: ForParents or Guardians of Young People in NA
Johdanto NA-kokouksiin
IP #29: Intro to NA
Mielenterveys ja toipuminen
IP #30: Mental Health in Recovery
Alustava opas 
Nimettömiin Narkomaaneihin

An Introductory Guide to NA
Nimettömät Narkomaanit: Voimavara yhteisössänne
NA: A Resource in your Community
Ryhmälukukortit
Group Reading Cards

Return to Main Literature Page

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.