Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > For nykommeren

For nykommeren

For nykommeren

Dette er en oversettelse av NA Fellesskap-godkjent litteratur.

Copyright ? 1994 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Alle rettigheter reservert.

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler har blitt et hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som motes jevnlig for a hjelpe hverandre til a holde oss rusfrie. Det er ingen medlemskontigent eller avgifter. Den eneste betingelsen for medlemskap er et onske om a slutte a bruke.

Du behover ikke v?re rusfri nar du kommer hit, men etter ditt forste mote foreslar vi at du fortsetter a komme tilbake og at du kommer rusfri. Du behover ikke a vente pa en overdose eller en fengselstraff for a fa hjelp fra NA, heller ikke er avhengighet en haplos tilstand som det ikke finnes tilfriskning fra. Det er mulig a overvinne trangen til a bruke rusmidler ved hjelp av tolvtrinns-programmet til Anonyme Narkomane og fellesskapet av rusavhengige i tilfriskning.

Avhengighet er en sykdom som kan ramme hvem som helst. Noen av oss brukte rusmidler fordi vi not dem, mens andre brukte for a undertrykke de folelsene vi allerede hadde. Andre igjen led av fysiske eller mentale plager og ble avhengige av medisineringen som ble foreskrevet under vare sykdommer. Noen av oss ble med i gjengen og brukte rusmidler bare for a v?re toffe og fant senere ut at vi ikke kunne slutte.

Mange av oss forsokte a overvinne avhengigheten og noen ganger var midlertidig befrielse mulig, men det ble vanligvis fulgt av at vi ble enda dypere involvert enn for.

Uansett hva omstendighetene er, spiller det egentlig ingen rolle. Avhengighet er en progressiv sykdom i likhet med diabetes. Vi er allergiske overfor rusmidler. Vi ender alltid pa samme mate: fengsler, institusjoner eller dod. Hvis livet har blitt umulig a mestre og du onsker a leve uten at det er nodvendig a bruke rusmidler, sa har vi funnet en mate.

Her er Anonyme Narkomanes Tolv Trinn som vi benytter daglig for a hjelpe oss til a overvinne var sykdom.

  1.  Vi innrommet at vi var makteslose overfor var avhengighet, og at vare liv var blitt umulig a mestre.

  2.  Vi kom til a tro at en Makt storre enn oss selv kunne gi oss forstanden tilbake.

  3.  Vi tok en beslutning om a overlate var vilje og vare liv i Guds omsorg, slik vi oppfattet Ham.

  4.  Vi foretok en grundig og fryktlos moralsk selvransakelse.

  5.  Vi innrommet for Gud, for oss selv og for et annet menneske noyaktig hvordan det forholdt seg med vare feil.

  6.  Vi var fullstendig rede til a la Gud fjerne alle disse karakterfeil.

  7.  Vi ba Ham ydmykt om a fjerne vare feil.

  8.  Vi laget en liste over alle personer vi hadde skadet, og ble villige til a gjore opp med dem alle.

  9.  Vi gjorde opp direkte overfor disse mennesker hvor det var mulig, unntatt nar det ville skade dem eller andre.

10.  Vi fortsatte med a ta selvransakelse, og nar vi feilet innrommet vi det med en gang.

11.  Vi sokte gjennom bonn og meditasjon a forbedre var bevisste kontakt med Gud, slik vi oppfattet Ham, og ba bare om kjennskap til Hans vilje med oss og kraft til a utfore den.

12.  Etter a ha hatt en andelig oppvakning som folge av disse trinn, forsokte vi a bringe dette budskapet til rusavhengige og praktisere disse prinsippene i alle vare livsforhold.

Tilfriskning stopper ikke med bare a v?re rusfri. Etter som vi avstar fra alle rusmidler (ja, dette betyr ogsa alkohol og hasj) star vi ansikt til ansikt med folelser vi aldri har lykkes med a takle. Vi opplever til og med folelser vi ikke var i stand til a ha tidligere. Vi ma bli villige til a mote gamle og nye folelser ettersom de kommer.

Vi l?rer a oppleve folelser og innser at de ikke kan skade oss med mindre vi handler ut i fra dem. Istedenfor a handle ut i fra dem, ringer vi et NA-medlem hvis vi har en folelse vi ikke kan takle. Ved a dele, l?rer vi a arbeide oss gjennom det. Det er sjanser for at de har hatt en lignende erfaring og kan fortelle om hva som fungerte for dem. Husk, en rusavhengig alene er i darlig selskap.

De Tolv Trinn, nye venner og sponsorer hjelper oss til a takle disse folelsene. I NA blir vare gleder mangfoldiggjort ved a dele gode dager, vare sorger blir mindre ved a dele det vonde. For forste gang i vare liv behover vi ikke gjennomga noe alene. Na, som vi har en gruppe er vi i stand til a utvikle et forhold til en Hoyere Makt som alltid kan v?re med oss.

Vi foreslar at du ser etter en sponsor sa snart du blir kjent med medlemmene i omradet ditt. A bli spurt om a v?re sponsor for et nytt medlem er et privilegium, sa nol ikke med a sporre noen. Sponsorskap er en givende opplevelse for begge, vi er alle her for a hjelpe og bli hjulpet. Vi som er i tilfriskning, ma dele med deg hva vi har l?rt for a kunne opprettholde var vekst i NA-programmet, og var evne til a fungere uten rusmidler. Dette programmet tilbyr hap. Alt du behover a ha med deg er onsket om a slutte a bruke, og villighet til a prove denne nye maten a leve pa.

Kom pa moter, lytt med et apent sinn, still sporsmal, skaff deg telefonnumre og bruk dem. Hold deg rusfri bare for i dag.

Far vi ogsa minne deg om at dette er et anonymt program, og at din anonymitet vil bli holdt i den strengeste fortrolighet. "Vi er ikke interessert i hva eller hvor mye du brukte eller hvem dine forbindelser var, hva du har gjort tidligere, hvor mye eller lite du har, men kun i hva du vil gjore med ditt problem, og hvordan vi kan hjelpe."

Tolv Trinn ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc.

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.