Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > Velkommen til Anonyme

Velkommen til Anonyme

Velkommen til Anonyme Narkomane

Denne brosjyren ble skrevet for a besvare noen av dine sporsmal angaende Anonyme Narkomanes program. Vart budskap er veldig enkelt: vi har funnet en mate a leve pa uten a bruke rusmidler, og vi er glade for a dele den med enhver for hvem rusmidler er et problem.

Dette er en oversettelse av NA Fellesskap-godkjent litteratur.

Copyright ? 1993 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Alle rettigheter reservert.

Velkommen til ditt forste NA-mote. NA tilbyr rusavhengige en mate a leve rusfritt pa. Hvis du ikke er sikker pa om du er rusavhengig, sa la ikke det bekymre deg ? bare fortsett a komme pa vare moter. Du vil fa all den tid du trenger til selv a finne det ut.

Hvis du er som mange av oss da vi deltok pa vart forste NA-mote, foler du deg kanskje ganske nervos og tror at alle pa motet fokuserer pa deg. Er det slik, sa er ikke du den eneste. Mange av oss har folt det pa samme maten. Det er blitt sagt: ?Om magen foles som en eneste stor knute er du antagelig pa det rette sted.? Vi sier ofte at ingen kommer inn gjennom dorene til NA ved en feiltagelse. Ikke-rusavhengige mennesker bruker ikke tiden sin til a lure pa om de er rusavhengige. De tenker ikke en gang pa det. Hvis du lurer pa om du er rusavhengig eller ikke, sa kan det hende du er det. Bare gi deg selv tid til a lytte til oss nar vi deler om hvordan det har v?rt for oss. Kanskje vil du fa hore noe som lyder kjent for deg. Det spiller ingen rolle om du har brukt de samme rusmidlene andre nevner. Hvilke rusmidler du har brukt er ikke viktig, du er velkommen her hvis du vil slutte a bruke. De fleste rusavhengige erfarer veldig like folelser, og det er ved a fokusere pa vare likheter heller enn pa vare forskjeller at vi hjelper hverandre.

Du foler deg kanskje haplos og redd. Du tenker kanskje at dette programmet, som andre ting du har provd, ikke vil virke. Eller du tenker kanskje at det vil virke for andre, men ikke for deg fordi du foler at du er annerledes enn oss. De fleste av oss folte det slik da vi forst kom til NA. Pa en eller annen mate visste vi at vi ikke kunne fortsette a bruke rusmidler, men vi visste ikke hvordan vi kunne slutte eller holde oss rusfrie. Vi var alle redde for a gi slipp pa noe som hadde blitt sa viktig for oss. Det er en lettelse a oppdage at den eneste betingelsen for medlemskap i NA er et onske om a slutte a bruke rusmidler.

Til a begynne med var de fleste av oss mistroiske og redde for a prove en ny mate a gjore ting pa. Omtrent det eneste vi var sikre pa var at vare gamle mater ikke fungerte i det hele tatt. Selv etter at vi ble rusfrie forandret ikke ting seg med en gang. Ofte virket selv vare vanlige aktiviteter som det a kjore bil eller bruke telefonen skremmende og fremmed, som om vi hadde blitt noen vi ikke kjente igjen. Det er her fellesskapet og stotte fra andre rusfrie rusavhengige virkelig hjelper, og vi begynner a stole pa andre for den beroligelse vi sa desperat behover.

Du tenker kanskje allerede: ?Ja, men....? eller ?Hva om....?? Likevel, selv om du har betenkeligheter, kan du bruke disse enkle forslagene til a begynne med: Ga pa sa mange NA-moter du kan og samle deg en liste med NA-telefonnumre til a bruke regelmessig, spesielt nar trangen til rusmidler er sterk. Fristelsen er ikke begrenset til de dagene og timene motene finner sted. Vi er rusfrie i dag fordi vi sokte etter hjelp. Hva som hjalp oss kan hjelpe deg. Sa ikke v?r redd for a ringe en annen rusavhengig i tilfriskning.

Den eneste maten a ikke vende tilbake til aktiv avhengighet er a ikke ta den forste dosen av et rusmiddel. Det mest naturlige a gjore for en rusavhengig er a bruke rusmidler. For at de fleste av oss skulle kunne avsta fra a bruke humorendrende, sinns-forandrende kjemikalier, matte vi gjennomga drastiske fysiske, mentale, folelsesmessige og andelige forandringer. NA?s Tolv Trinn tilbyr oss en mate a forandre oss pa. Som noen sa: ?Du kan antageligvis bli rusfri bare ved a komme pa moter. Likevel, hvis du vil forbli rusfri og oppleve tilfriskning, vil du trenge a praktisere de Tolv Trinn?. Dette er mer enn vi kan klare alene. I NA-fellesskapet stotter vi hverandre i vare bestrebelser for a l?re a praktisere en ny mate a leve pa som holder oss sunne og rusfrie.

Pa ditt forste mote vil du treffe mennesker med varierende rusfri tid. Du lurer kanskje pa hvordan de har klart a holde seg rusfrie i den tiden. Hvis du fortsetter a komme pa NA-moter og holder deg rusfri, kommer du til a forsta hvordan det virker. Det er en gjensidig respekt og omsorg blant rusfrie rusavhengige fordi vi alle har mattet overkomme avhengighetens elendighet. Vi er glade i og stotter hverandre i var tilfriskning. NA?s program bestar av andelige prinsipper som vi har funnet ut hjelper oss til a forbli rusfrie. Ingenting vil bli krevet av deg, men du vil fa mange forslag. Dette fellesskapet gir oss muligheten til a gi deg det vi har funnet: en rusfri mate a leve pa. Vi vet at vi ma ?gi det videre for a kunne beholde det?.

Sa velkommen! Vi er glade for at du har klart a komme hit, og haper at du bestemmer deg for a bli. Det er viktig for deg a vite at du vil hore Gud bli nevnt pa NA-moter. Det vi viser til er en Makt storre enn oss selv som gjor det mulig det som virker umulig. Vi fant denne Makten her i NA, i programmet, pa motene og i menneskene. Dette er det andelige prinsippet som har fungert for oss slik at vi kunne leve rusfrie en dag om gangen; og nar en dag er for lenge, sa fem minutter om gangen. Sammen kan vi gjore det vi ikke kunne gjore alene. Vi inviterer deg til a bruke var styrke og vart hap inntil du har funnet noe selv. Det vil komme en tid nar du kanskje ogsa onsker a dele med en annen det som fritt har blitt gitt deg.

KOM TILBAKE ? DET VIRKER!

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.