Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > Er jeg en rusavhengig?

Er jeg en rusavhengig?

Er jeg en rusavhengig?

Dette er en oversettelse av NA Fellesskap-godkjent litteratur.

Copyright ? 1994 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Alle rettigheter reservert.

Bare du kan svare pa dette sporsmalet.

Dette er kanskje ikke sa lett a gjore. Gjennom hele vart misbruk fortalte vi oss selv: ?Jeg kan mestre det.? Selv om dette var sant i begynnelsen, er det ikke slik na. Rusmidlene mestret oss. Vi levde for a bruke og brukte for a leve. Meget enkelt, en rusavhengig er en person hvis liv er kontrollert av rusmidler.

Kanskje du innrommer du har et problem med rusmidler, men du oppfatter ikke deg selv som rusavhengig. Vi har alle forutfattede ideer om hva en rusavhengig er. Det er ikke noe skamfullt ved a v?re rusavhengig nar du forst begynner a handle positivt. Hvis du kan identifisere deg med vare problemer, er du kanskje i stand til a identifisere deg med var losning. De folgende sporsmalene ble skrevet av rusavhengige i tilfriskning i Anonyme Narkomane. Hvis du er i tvil om du er en rusavhengig eller ikke, ta deg tid til a lese sporsmalene nedenfor og besvar dem sa ?rlig du kan.

  1.  Bruker du noen gang alene?                                                          Ja q          Nei q

  2.  Har du noen gang byttet ut et rusmiddel med et annet
og trodd at et bestemt rusmiddel var problemet?                      Ja
q          Nei q

  3.  Har du noen gang manipulert eller loyet for en lege for a fa
tak i reseptpliktige rusmidler?                                                     Ja
q          Nei q

  4.  Har du noen gang stjalet rusmidler eller stjalet for a fa
tak i rusmidler?                                                                               Ja
q          Nei q

  5.  Bruker du vanligvis et rusmiddel nar du vakner,
eller nar du gar til sengs?                                                               Ja
q          Nei q

  6.  Har du noen gang tatt et rusmiddel for a overkomme
virkningene av et annet?                                                                Ja
q          Nei q

  7.  Unngar du mennesker eller steder som ikke godkjenner
at du bruker rusmidler?                                                                 Ja
q          Nei q

  8.  Har du noen gang brukt et rusmiddel uten a vite hva det var,
eller hva det ville gjore med deg?                                                 Ja
q          Nei q

  9.  Har dine prestasjoner pa arbeid eller skole noen gang tatt skade
av virkningene av ditt rusbruk?                                                    Ja
q          Nei q

10.  Har du noen gang blitt arrestert som folge av a bruke
rusmidler?                                                                                        Ja
q          Nei q

11.  Har du noen ganger loyet om hva eller hvor mye du bruker?   Ja q          Nei q

12.  Setter du anskaffelsen av rusmidler foran
dine okonomiske forpliktelser?                                                     Ja
q          Nei q

13.  Har du noen gang forsokt a stoppe eller kontrollere din bruk? Ja q         Nei q

14.  Har du noen gang v?rt i fengsel, pa sykehus eller
behandlingssted pa grunn av din bruk?                                       Ja
q          Nei q

15.  Forstyrrer bruken din sovnen eller spisevanene?                      Ja q          Nei q

16.  Skremmer tanken pa a ga tom for rusmidler deg?                     Ja q          Nei q

17.  Foles det umulig for deg a leve uten rusmidler?                        Ja q          Nei q

18.  Setter du noen gang sporsmalstegn ved din egen
tilregnelighet?                                                                                  Ja
q          Nei q

19.  Gjor rusmiddelbruken ditt hjemmeliv ulykkelig?                      Ja q          Nei q

20.  Har du noen gang trodd at du ikke kan passe inn eller
ha det bra uten rusmidler?                                                            Ja
q          Nei q

21.  Har du noen gang folt deg i forsvar, skyldig eller skamfull
pa grunn av din bruk?                                                                     Ja
q          Nei q

22.  Tenker du mye pa rusmidler?                                                        Ja q          Nei q

23.  Har du hatt irrasjonell eller udefinerbar frykt?                         Ja q          Nei q

24.  Har det a bruke pavirket dine seksuelle forhold?                      Ja q          Nei q

25.  Har du noen gang tatt rusmidler du ikke foretrekker?             Ja q          Nei q

26.  Har du noen gang brukt rusmidler pa grunn
av folelsesmessig smerte eller stress?                                                               Ja
q            Nei q

27.  Har du noen gang tatt overdoser av noen rusmidler?                Ja q          Nei q

28.  Fortsetter du a bruke til tross for negative konsekvenser?      Ja q          Nei q

29.  Tror du at du kan ha et rusmiddelproblem?                                Ja q          Nei q

?Er jeg en rusavhengig?? Dette er et sporsmal bare du kan svare pa. Vi fant at vi alle svarte forskjellige antall ja pa disse sporsmalene. Selve antallet ja-svar var ikke sa viktig som hvordan vi folte oss innvendig og hvordan avhengighet hadde pavirket vare liv.

Noen av disse sporsmalene nevner ikke engang rusmidler. Dette er fordi avhengighet er en lumsk sykdom som pavirker alle omrader av vare liv, selv de omradene som til a begynne med ser ut til a ha lite med rusmidler a gjore. De forskjellige rusmidler vi brukte var ikke sa viktige som hvorfor vi brukte dem, og hva de gjorde med oss.

Da vi forste gang leste disse sporsmalene, var det skremmende for oss a tenke at vi kanskje kunne v?re rusavhengige. Noen av oss forsokte a avvise disse tankene ved a si:

?A, disse sporsmalene er meningslose.?

eller

?Jeg er annerledes. Jeg vet jeg tar rusmidler, men jeg er ikke rusavhengig. Jeg har virkelige folelsesmessige/familie/arbeids-problemer.?

eller

?Jeg har en toff tid med a fa alt i orden akkurat na.?

eller

?Jeg vil v?re i stand til a stoppe nar jeg finner den rette personen/far den rette jobben o.s.v.?

Hvis du er rusavhengig, ma du forst innromme at du har et problem med rusmidler for det kan bli gjort noen fremgang mot tilfriskning. Disse sporsmalene, nar de blir ?rlig besvart, kan hjelpe til a vise deg hvordan bruk av rusmidler har gjort livet ditt umulig a mestre. Avhengighet er en sykdom som uten tilfriskning ender med fengsler, institusjoner og dod. Mange av oss kom til Anonyme Narkomane fordi rusmidlene hadde sluttet a gi oss det vi hadde behov for. Avhengighet fratar oss var stolthet, vart selvbilde, var familie, vare kj?re, og til og med vart onske om a leve. Du behover ikke na dette punkt i din avhengighet, hvis du ikke har nadd det. Vi har funnet at vart eget, private helvete var inne i oss. Hvis du vil ha hjelp, kan du finne den i fellesskapet til Anonyme Narkomane.

?Vi lette etter et svar nar vi strakk ut var hand og fant Anonyme Narkomane. Vi kom utslatte til vart forste NA-mote, og visste ikke hva vi kunne forvente oss. Etter a ha sittet i et mote eller flere moter, begynte vi a fole at folk brydde seg om og var villige til a hjelpe. Selv om vare sinn fortalte oss at vi aldri ville klare det, sa ga folkene i fellesskapet oss hap ved a insistere pa at vi kunne tilfriskne. Vi fant ut at samme hva vare tanker og handlinger hadde v?rt tidligere, sa hadde andre folt og gjort det samme. Omgitt av andre rusavhengige i tilfriskning, innsa vi at vi ikke lenger var alene. Tilfriskning er hva som skjer pa vare moter. Vare liv star pa spill. Vi fant ut at ved a sette tilfriskning forst, sa virker programmet. Vi sto ankist til ankist med tre forstyrrende oppdagelset:

  1.  Vi er makteslose overfor avhengigheten og vare liv er umulige a mestre;

  2.  Selv om vi ikke er ansvarlige for var sykdom, sa er vi ansvarlige for var tilfriskning;

  3.  Vi kan ikke lenger bebreide mennesker, steder og ting for var avhengighet. Vi ma sta ansikt med vare problemer og folelser.

Det beste vapen i tilfriskning er den rusavhengige i tilfriskning.?

 

 

 1  Anonyme Narkomane (Basic Text, 2001), side 15.tc

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.