Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > Hvordan det virker

Hvordan det virker

 

Hvordan det virker

Hvis du vil ha det vi har å tilby og er villig til å bestrebe deg på å få det, da er du klar til å ta visse trinn. Dette er prinsippene som gjorde vår tilfriskning mulig.

  1.  Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre.

  2.  Vi kom til å tro at en Makt større enn oss selv kunne gi oss forstanden tilbake.

  3.  Vi tok en beslutning om å overlate vår vilje og våre liv i Guds omsorg, slik vi oppfattet Ham.

  4.  Vi foretok en grundig og fryktløs moralsk selvransakelse.

  5.  Vi innrømmet for Gud, for oss selv og for et annet menneske nøyaktig hvordan det forholdt seg med våre feil.

  6.  Vi var fullstendig rede til å la Gud fjerne alle disse karakterfeil.

  7.  Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil.

  8.  Vi laget en liste over alle personer vi hadde skadet, og ble villige til å gjøre opp med dem alle.

  9.  Vi gjorde opp direkte overfor disse mennesker hvor det var mulig, unntatt når det ville skade dem eller andre.

10.  Vi fortsatte med å ta selvransakelse, og når vi feilet innrømmet vi det med en gang.

11.  Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å forbedre vår bevisste kontakt med Gud, slik vi oppfattet Ham, og ba bare om kjennskap til Hans vilje med oss og kraft til å utføre den.

12.  Etter å ha hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, forsøkte vi å bringe dette budskapet til rusavhengige og praktisere disse prinsippene i alle våre livsforhold.

Dette høres ut som en stor oppgave, og vi klarer ikke å gjøre alt på en gang. Vi ble ikke avhengige på en dag, så husk ? ta det rolig.

Det er en ting som mer enn noe annet kan stoppe vår tilfriskning: det er en holdning av likegyldighet eller intoleranse mot åndelige prinsipper. Tre ting som er uunnværlige er ærlighet, et åpent sinn og villighet. Med disse er vi allerede godt igang.

Vi føler at vår måte å håndtere sykdommen avhengighet på er fullstendig realistisk, for den terapeutiske verdien av at en rusavhengig hjelper en annen er uten sidestykke. Vi føler at vår måte er praktisk, for en rusavhengig kan best forstå og hjelpe en annen. Vi tror at jo tidligere vi møter våre problemer innenfor samfunnet og dagliglivet, jo fortere blir vi aksepterte, ansvarlige og produktive medlemmer av dette samfunnet.

Den eneste måten å ikke vende tilbake til aktiv avhengighet på, er å ikke ta den første dosen av et rusmiddel. Hvis du er som oss, vet du at en er for mye og selv ikke tusen vil være nok. Vi legger stor vekt på dette, for vi vet at når vi bruker rusmidler i hvilkensomhelst form, eller erstatter et med et annet, så utløser vi vår avhengighet igjen.

Å tenke på alkohol som annerledes enn andre rusmidler, har forårsaket tilbakefall for mange rusavhengige. Før vi kom til NA så mange av oss på alkohol som noe utenom, men vi har ikke råd til å være uklare om dette. Alkohol er et rusmiddel. Vi er mennesker med sykdommen avhengighet som må avholde oss fra alle rusmidler for å kunne tilfriskne.

Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra
AA World Services, Inc.

 

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.