Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > Bare for idag

Bare for idag

Bare for idag

Si til deg selv:

BARE FOR IDAG vil mine tanker være på min tilfriskning, å leve og nyte livet uten bruk av rusmidler.

BARE FOR IDAG vil jeg ha tillit til noen i NA som tror på meg og ønsker å hjelpe meg i min tilfriskning.

BARE FOR IDAG vil jeg ha et program. Jeg vil prøve å følge det etter beste evne.

BARE FOR IDAG vil jeg gjennom NA prøve å få et bedre syn på livet mitt.

BARE FOR IDAG vil jeg være uredd, mine tanker vil være på mine nye bekjente, mennesker som ikke bruker og som har funnet en ny måte å leve på. Så lenge jeg følger den veien har jeg ingenting å frykte.
 

 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.