Maintenance Our site will be under maintenance on Saturday, September 22th, please come back a day later

Home > For the public > Recovery Literature in Polish

Recovery Literature in Polish

Literatura na temat zdrowienia w NA w języku polskim


Książeczka grupy
The Group Booklet

Dwanaście Koncepcji dla służb NA
Twelve Concepts for NA Service

Kto, co, jak i dlaczego
IP #1, Who, What, How, and Why

Grupa
IP#2, The Group

Inne spojrzenie
IP#5, Another Look
Zdrowienie i nawrótIP #6, Recovery & Relapse
Czy jestem uzależniony?
IP #7, Am I an Addict?

Właśnie dzisiaj
IP#8, Just for Today

Praca nad Krokiem Czwartym NA
IP#9, Living the Program

Życie programem
IP#10, Working Step Four in NA

Sponsoring
IP#11, Sponsorship
Trókąt własnych obsesji
IP #12, The Triangle of Self-Obsession

Przez młodych uzależnionych…
IP#13, By Young Addicts, For Young Addicts

Doświadczenie jednego z ...
IP#14, One Addict's Experience with Acceptance, Faith, & Commitment

PI a członek NA
IP#15, PI and the NA Member

Dla Nowoprzybyłego
IP #16, For the Newcomer
Dla uzależnionych w trakcie terapii
IP#17, For Those in Treatment
Samoakceptacja
IP #19, Self-Acceptance
Służba H&I i członek NA
IP #20, H&I Service and the NA member
Samotnik
IP #21, The Loner
Witaj we wspólnocie
Anonimowych Narkomanów

IP #22, Welcome to NA

Pozostanie czystym na zewnątrz
IP#23, Staying Clean on the Outside

Pieniądze mają znaczenie…
IP#24, Money Matters: Self-Support in NA

Dla rodziców lub opiekunów młodych członków NA
IP#27, For the Parents…

Finansowanie służb NA
IP#28, Funding NA Services

Wprowadzenie do mityngów NA
IP#29, Introduction to NA meetings

Zdrowie psychiczne w procesie zdrowienia
IP#30, Mental Health in Recovery

NA: Zasoby w Twojej społeczności
NA: A Resource in Your Community


Return to Main Literature Page 

News for the Public


Contains links to items of interest to the general public and professionals about the Fellowship of Narcotics Anonymous

PSA about Narcotics Anonymous

Information About NA

Resources for Professionals

Am I an Addict?

Welcome to NA

Please contact the webmaster if you have any comments, are not able to find something that you are looking for, or have any questions about the web site.